Ôtô chạy quá tốc độ 5 km/h phạt 600 – 800 nghìn đồng

Luật giao thông đường bộ quy định điều khiển ôtô chạy quá tốc độ 5 km/h đến dưới 10 km/h, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Không chỉ riêng ôtô chạy quá tốc độ 5km/h bị phạt mà quy định còn áp dụng lên cả xe máy  với mức phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Tại Khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ quy định về tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe như sau:

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.

Mặt khác, Khoản 11 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008 cũng quy định hành vi bị cấm như sau: Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.

Như vậy, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về tốc độ cho phép khi tham gia giao thông đối với tường loại phương tiện. Đối với các trường hợp không tuân thủ quy định về tốc độ được phép khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể:

Đối với ôtô chạy quá tốc độ:

Phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h.

Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h.

Phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Đối với xe máy chạy quá tốc độ:

Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h.

Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

Theo vnexpress

Admin