Hướng dẫn thủ tục gửi ôtô cũ về Việt Nam

Xe cũ phải đăng ký tối thiểu 6 tháng hoặc chạy tối thiểu 10.000 km nhưng không vượt quá thời gian sử dụng là 5 năm tính từ ngày sản xuất đến khi nhập về Việt Nam.

Căn cứ theo mục II: Điều kiện nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng quy tại Văn bản Hợp nhất số 22/VBHN-BCT ngày 9/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính  phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài ngày 23/1/2006 có quy định như sau:

Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km tính đến thời điểm xe về đến cảng Việt Nam.

Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: không quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam, cụ thể là năm 2006 chỉ được nhập ôtô loại sản xuất từ năm 2001. Năm sản xuất của ôtô được xác định theo thứ tự ưu tiên: theo số nhận dạng; theo số khung của ôtô; theo các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng, êtơ két gắn trên xe hoặc các thông tin của nhà sản xuất; theo năm sản xuất được ghi nhận trong bản chính của Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Giấy hủy đăng ký xe đang lưu hành tại nước ngoài.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác thì cơ quan kiểm tra chất lượng thành lập Hội đồng giám định trong đó có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành để quyết định.

Trường hợp cơ quan kiểm tra chất lượng có nghi vấn về số khung và hoặc số máy của chiếc xe nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra sẽ trưng cầu giám định tại cơ quan Công an. Kết luận của cơ quan Công an về số khung và hoặc số máy là cơ sở để giải quyết các thủ tục kiểm tra chất lượng nhập khẩu theo quy định.

Như vậy, nếu muốn nhập ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam thì phải hội đủ điều kiện là xe đã đăng ký tối thiểu là 6 tháng và chạy được tối thiểu là 10.000km nhưng lại không vượt quá thời gian sử dụng là 5 năm tính từ năm sản xuất đến khi nhập tới cảng Việt Nam.

Thủ tục nhập khẩu và lưu hành cụ thể như sau:

Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài các hồ sơ hải quan theo quy định, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chính và bản sao (có xác nhận do giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu) của một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký.

Giấy chứng nhận lưu hành;

Giấy hủy Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành.

Giấy chứng nhận quy định tại điểm a, b, c nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi ôtô được Đăng ký lưu hành cấp.

Ôtô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế gồm: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bộ hồ sơ xin đăng kiểm và thông báo địa điểm để cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ xin đăng kiểm hợp lệ, cơ quan Đăng kiểm phải thông báo kết quả đăng kiểm cho người nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan chỉ được phép giải phóng, thông quan hàng hóa khi có thông báo kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan Đăng kiểm xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Trường hợp quá 33 ngày, kể từ ngày cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa mà người nhập khẩu không xuất trình được kết quả kiểm tra chất lượng hoặc kết quả kiểm tra chất lượng không đủ điều kiện nhập khẩu thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phải kéo dài thời hạn kiểm tra để trưng cầu giám định theo quy định tại điểm đ, e, mục 1 phần II của Thông tư này, cơ quan Đăng kiểm thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan và người nhập khẩu biết.

Theo vnexpress

Admin