Biển số xe đẹp không được quyền bán lại, từ 01/01/2018

Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước: “biển số xe đẹp trúng đấu giá không được quyền bán lại”, với 93% số đại biểu tán thành.

“Biển số xe đẹp trúng đấu giá không được quyền bán lại”, đó là nội dung của Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi), do Quốc Hội đã thông qua vào sáng 21/06/2017, với 93,69% tổng số đại biểu đồng ý tán thành và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018.

Liên quan phân loại tài sản công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, một số ý kiến cho rằng, nếu quy định biển số xe được phép đấu giá thì cần thiết phải bãi bỏ khoản 22 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ quy định về cấm mua bán biển số xe.
Nhiều ý kiến khác đặt câu hỏi rằng, nếu cho phép đấu giá biển số xe thì biển số xe sẽ là tài sản của cá nhân, khi đó cá nhân có quyền đem bán biển số này khi không sử dụng hay không? Việc quản lý nhà nước về số xe sẽ thực hiện như thế nào? Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật này nguyên tắc về quản lý, sử dụng các kho số do Nhà nước quản lý.
Về vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình cho rằng, kho số của Nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý của từng loại kho số (số xe, tàu, thuyền, máy bay, căn cước công dân, hộ chiếu…) và bảo đảm phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.
Mặt khác, kho số phục vụ quản lý Nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung quy định tại Điều 6 và quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tại Mục 2 Chương VII của Dự thảo luật.
Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc khai thác từng loại kho số phục vụ quản lý nhà nước để đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

 

Biển số xe đẹp trúng đấu giá sẽ không được quyền bán lại

Ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá (nếu có) không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông, vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông; người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Do vậy, không mâu thuẫn với khoản 22, Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ.
Ngoài ra, Luật cũng quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Một trong những điểm đáng chú ý là cấm sử dụng xe ôtô và các tài sản công khác do các tổ chức, cá nhân tặng, cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Theo báo Lao Động

Admin