Biển cấm rẽ trái không còn cấm quay đầu

Một trong những điểm mới của Quy chuẩn 41 năm 2016 là giờ đây giá trị biển cấm rẽ trái không còn cấm quay đầu (mã P.123a).

Biển cấm rẽ trái không còn cấm quay đầu, quy chuẩn 41 mới 2016 mới được Bộ giao thông vận tải ban hành (có hiệu lực từ 1/11) thay thế cho Quy chuẩn 41 năm 2012.

Đối với biển “Cấm rẽ trái” thông thường

Quy chuan 41 nam 2016 ve bien cam re trai

Trích nội dung Quy chuẩn 41 năm 2016 về biển cấm rẽ trái. Quy chuẩn có hiệu lực từ 1/11.

Ở quy định cũ 2012, biển cấm rẽ trái (P.123a) đồng nghĩa với việc cấm quay đầu.

Nhưng từ 1/11 tới đây, biển này không mang ý nghĩa đó nữa theo nội dung mới.

Như vậy, quan niệm “cứ cấm rẽ trái là cấm quay đầu” sẽ không còn giá trị.

Thay vào đó biển cấm rẽ trái không còn cấm quay đầu sẽ có hiệu lực từ 1/11 tới đây.

Ngoài ra, giới tài xế còn có thắc mắc về biển Cấm ôtô rẽ trái (mã P103c) có đồng nghĩa cấm quay đầu hay không.

Bien cam oto re trai khong co noi dung cam quay dau

Mô tả về biển Cấm ôtô rẽ trái (P103c) không có nội dung cấm quay đầu.

Điều này Quy chuẩn 41 năm 2016 không có thay đổi so với năm 2012.

Cả hai đều không đề cập đến nội dung “cấm quay đầu” khi mô tả về biển 103c.

Như vậy, cũng không tồn tại khái niệm “cấm ôtô rẽ trái thì cấm luôn quay đầu”.

Xem xét biển P.123a và biển P.103c đều không có nội dung “cấm quay đầu”.

Như vậy, đối với biển cấm rẽ trái thông thường và biển cấm ôtô rẽ trái cả hai đều là biển cấm rẽ trái không còn cấm quay đầu.

Nguyễn Nghĩa

Theo vnexpress

Admin